Люблю ўсе колеры жыцця

Да 100-гадовага юбілею С.І.Грахоўскага (1913-2002)

Грахоўскі С.
Гарачае лета. Мн.:Маст. літ., 1974. - 192 с. .

Аповесць расказвае пра першыя гады савецкай улады у далёкім палескім мястэчку. Яшчэ не сціхла рэха грамадзянскай вайны, у суседніх вёсках лютуюць белыя банды. Галоў­ная падзея аповесці — прыезд у мястачка атрада па барацьбе з бандытызмам,
Гepoi аповесці — Алёшка i яго сябры — дапамагаюць чырвонаармейцам высачыць i выкрыць ворагаў. Яны сябруюць з байцамі, мараць аб будучыні.
Рамантыкай непаўторнага часу npaнізана аповесць пра дзяцінства, загартаванае ў arнi грамадзянскай вайны.

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

Гpaxoўcкi С.
Выбраныя творы у двух тамах. Т. I. Паэзія. Мн.: Мастацкая літаратура, 1973.- 482 с. - 1 р. 73 к.

У першы том выбраных твораў С. Грахоўскага ўвайшлі леп­шыя вершы i паэмы, напісаныя ім у апошняе дваццацігоддзе.

Гpaxoўcкi С.
Выбраныя творы ў двух тамах. Том II. Апавяданi i аповесць. Мн.: Мастацкая літаратура, 1973 г.- 400 с. 5000 экз., 77 к.

У дpyri том уваходзяць лепшыя празаічныя творы пісьменніка. Апавядані «Зялёны агеньчык», «Ганна», «Так i было» прысвечаны актуальным праблемам сучаснасці. Цыкл навел «Сувеніры» расказвае пра цікавыя сустрэчы ў кpaiнax Заходняй Еўропы. Значнае месца ў томе займае вядомая аповесць «Рудабельская рэспубліка»

 

.......................................................................................................................................................................................

Гpaxoўскi С.
Ранні снег. Аповесць. Мн.: Мастацкая літаратура, 1975. - 176 с.

Часам ранні снег кладзецца на скроні i на душу па віне паклёпніка або зайздросніка. Непаразуменні прынеслі шмат непрыемнасцей герою аповесці Аляксею Буевічу. У складаных абставінах узнікла i загартавалася шчырае i чыстае каханне да маладой настаўніцы Веры. Пасля мнoгix выпрабаванняў праўда i людская дабрата прынеслі шчасце закаханым.
Падзеі аповесці адбываюцца у першыя пасляваенныя гады ў далёкім ciбipcкiм сяле i ў Беларусі.

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

На исповеди говорят только правду. Пришла пора и поэ­ту Сергею Граховскому исповедаться перед своими совре­менниками, рассказать про мучительные десятилетия своей молодости и зрелости, про трагические судьбы друзей и знакомых — партийных работников, писателей, артистов, ученых и колхозников, убитых и замученных во времена сталинских репрессий.
В книгу вошли две автобиографические повести и сти­хи последних лет.

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

Гpaxoўcкi Сяргей
Тры вымярэнні, Выбраная лірыка. -  Мінск: Бела­русь, 1967.- 296 с. - 59 к.
Многа i плённа працуе ў беларускай паэзіі Сяргей Грахоўскі. У свой час наш чытач прыя\емна сустрэў яго зборнік вершаў «Дзень нараджэння» (1957 г.), «Чаканне» (1960 г.), «Табе зайздросціць сонца» (1963 г.), «Памяць» (1965 г.). Творчасць паэта адметна тэматычнай шырынёй, разнастайнасцю паэтычных фарбаў, пафасам высокай грамадзянкасці.
V гэтай кніжцы сабрана лепшае з напісанага С. Грахоўскім.

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

Граховский С. И.
Рудобельская республика. Док. повесть. Пер. с бел. М, Воеииздат, 1976.271 с.

В повести рассказывается о реальных событиях, происходивших в Белоруссии в годы гражданской войны.
Где она, Рудобельская республика? Ни на картах, ни в учебни­ках ее не найдешь. И все же она не только была, но и активно боролась за право «людьми зваться», за светлое будущее человека. Годы этой борьбы вошли в историю Советской Белоруссии страницей героической и своеобразной: в Рудобелке не опускалось красное зна­мя, поднятое над ревкомом в ноябре 1917 года, — ни белогвардейцев, ни оккупантов сюда не пустили. Вооруженной защитой народной вла­сти руководил Александр Романович Соловей, чья судьба сходна с судьбой таких легендарных борцов за народное дело, как Чапаев, Бо­женко. Он и является главным героем повести.

  • Республика Беларусь
    г. Гродно ул. Терешковой, 28

  • +375 (152) 62-35-99

  • +375 (152) 62-36-30

  • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.